Non Mesure

kytarový soubor

Náš repertoár

Anonym

Pavane du Mariage du Roy Louis XIII

Mateo Flecha el Viejo (1481 - 1553)

La Bomba (ensalada)
Negrilla a 4: San Sabeya gugurumbé

Pierre Attaignant (1494 - 1552)

Basse dance“La Brosse“

Giorgio Mainerio (1535 - 1582)

Pass´e mezzo antico

Jehan Chardevoine (1537 - 1580)

Une Jeune Fillette

Michael Praetorius (1571 - 1621)

Passameze á 9
Gaillarde á 5
La Bouree

Jean - Baptiste Lully (1632 - 1687)

Marche pour la Cérémonie des Turcs
Venez, venez
Passacaille
Overture

Marc - Antoine Charpentier (1643 - 1704)

Preludium

Heinrich Biber (1644 - 1704)

Battalia á 8:
1) Allegro: Sonata
2) Allegro: “Die liederliche Gesellschaft von allerey Humor“
3) Presto
4) „Der Mars“
5) Presto
6) Aria
7) „Die Schlacht“
8) Adagio: „Lamento der Verwundten Musquertirer“

Georg Philipp Telemann (1681 - 1767)

Concero in La minore Twv 52 a 2
Vistement
Largement
Vivement
Gravement

Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)

Badinerie z orchestrální suity č. 2 b moll BWV 1067

Codex Martínez Compaňón (sestaven 1782 - 1785)

Cachua Serranita
Cachua al Natimiento

Dvě z dvaceti skladeb, jež obsahuje rukopis B. J. M. Compaňóna, biskupa působícího v 18. století v katedrále v Trujillo v Peru. Celý rukopis byl sestaven v letech 1782 – 1785, a kromě již zmíněných dvaceti partitur obsahuje také 1411 dobových akvarelů které posloužily našemu souboru jako inspirace pro vizuální podobu našich internetových stránek.